Mase Invest har investert i en bred portefølje av selskaper i ulike bransjer. Vi har fokus på å utvikle selskapene med underliggende prosjekter i nært samarbeid med våre partnere som i utgangspunktet har den mest aktive rollen mtp. operativ drift og prosjektledelse.