Mase Invest har en bred portefølje av selskaper i ulike bransjer. Vi har fokus på å utvikle selskapene med underliggende prosjekter i nært samarbeid med våre partnere som har den mest aktive rollen hva gjelder operativ drift og prosjektledelse.