Lerka Eiendom

I Lerka Eiendom er Lars R. Kristiansen og Harald Mohn våre partnere. Selskapet er eid sammen med disse, samt Erik Ohr Eiendom.

Lerka Eiendom har et vidt mandat med investeringer i eiendom, og har sine viktigste investeringer i forretningseiendommer i Oslo og Trondheim. Selskapet har også vært involvert i boligprosjekter.

Under følger et lite utvalg pågående og realiserte prosjekter. For utfyllende informasjon se www.lerka.no

Under utvikling

Furuset Utvikling

Lerka Eiendom, Wahl Eiendom og Linstow går sammen for en storstilt utbygging og oppgradering av sentrum på Furuset i Oslo.

Med eiendommene Søren Bulls vei 2, Søren Bulls vei 29, Trygve Lies plass 1 (som inkluderer Furuset senter) og flere tomter i potten, skal de tre nye partnerne nå gjennomføre en storstilt byutvikling på Furuset. Det nye bydelshuset står ferdig i 2021/2022, og de neste årene vil det investeres store beløp i området rundt Furuset Senter.

Dagens portefølje er på ca. 58.000 kvadratmeter. Til sammen kan arealet minst dobles på sikt. Dette skal bli et skikkelig løft for hele bydelen.

Trondheim Areal

Lerka Eiendom AS utvikler og eier 20% av Trondheim Areal AS (TA), som eier flere eiendommer på Tunga i Trondheim; Tungasletta 2, Tungasletta 8, Tungasletta 10, Tungasletta 12 og Bromstadveien 59. Disse eiendommene står på til sammen ca 67 mål tomt, består av ca 43 500 m2 bygningsmasse hvor det befinner seg totalt 25 ulike leietakere.

Dette danner et godt utgangspunkt for å nå TA sin målsetning om er å etablere byens mest attraktive og fremtidsrettede næringsklynge med utgangspunkt i undervisning og innovasjon, teknologi-basert industri, handel, kontor og lager. Fremveksten av flere nye boligområder i omkringliggende områder underbygger viktigheten av å utvikle dette næringsarealet på Tunga på en fornuftig måte. Det er planlagt bygging av 7 500 – 10 000 nye boliger de neste 10 – 15 årene.

Leietakerne er grunnmuren i TA og vi vil jobbe aktivt for å få innsikt i deres virksomheter, slik at vi kan legge til rette for at de kan drive godt. Konseptet vil fremover søkes utviklet på en slik måte at ulike leietakerne kan nyttiggjøre seg av hverandres tilstedeværelse.

Se mer på trondheimareal.no

Realisert

Furuset Senter

Lerka Eiendom AS eier 33,8% av selskapene som eier kontorene og kjøpesentret over t-banen på Furuset. Ny område-plan er nylig vedtatt for bydel Furuset og hele området vil gjennomgå en transformasjon i de nærmeste årene. Eiendommen består av fem tomter på til sammen 21 mål og er bebygget med 21 200 m2 kontor, 9 700 m2 handel samt rikelig med parkering. Leietakerne er foruten handelsarealene i all hovedsak fra offentlig sektor.

Flere investeringer

16797911