I Lerka Eiendom er Lars R. Kristiansen og Harald Mohn våre partnere. Selskapet er eid sammen med våre disse, samt Erik Ohr Eiendom.

Lerka Eiendom har et vidt mandat med investeringer i eiendom, og har sine viktigste investeringer i forretningseiendommer i Oslo og Trondheim. Selskapet har også vært involvert i boligprosjekter.

www.lerka.no

 

Furuset Senter

På Furuset i Oslo arbeides det med å utvikle et helt nytt bydelssenter. Lerka eier omlag 1/3 i Offentlig Bygg Furuset som står for utviklingen og eierskapet. Prosjektet består i hovedsak av kontoreiendommer med offentlige leietakere og et kjøpesenter.

Samlet tomteområde er på 53 dekar og bygningsmassen har et volum på 58 000 m2 ferdig utbygd. Området vil gjennomgå en større transformasjon de kommende årene, med et betydelig utviklingspotensial, hvor Furuset City vil bli realisert.

 

Trondheim Areal

Trondheim Areal eier flere eiendommer på Tunga i Trondheim, som til sammen utgjør 67 dekar tomt. Bygningsmassen er samlet på 43 500 m2 som leies ut til over 25 leietakere. Trondheim Areal sin målsetning er å etablere byens mest attraktive og fremtidsrettede næringsklynge, med utgangspunkt i undervisning og innovasjon, teknologi-basert industri, handel, kontor og lager. I omkringliggende områder har det sprunget opp betydelige boligområder, som fremhever viktigheten av å utvikle et slikt næringsområde på Tunga.

Flere investeringer

16797911