ProsjektPartner KSU

ProsjektPartner KSU drives av Alf Rune Skjelvik som også er vår partner og medeier i selskapet. Selskapet har fokus på utvikling og utbygging av boligprosjekter. Boligene selges i markedet, og de viktigste markedsområdene er i dag Trondheim og Bergen.

Under utvikling

På Høiseth, Heimdal bygger vi i partnerskap med OEE Holding, Åge Eriksen Holding, Stokke Industri, Aakvik Holding, m. fl. 540 boenheter. Prosjektet omfatter leiligheter, rekkehus og eneboliger til en salgsverdi på 1,9 milliarder. Over 400 enheter er per i dag solgt. Første byggetrinn gikk i gang ved starten av 2016, og prosjektet antas ferdigstilt mot slutten av 2024.

Innherredsveien 108 i Trondheim sentrum utgjør et leilighetsbygg med 62 boenheter, fordelt 1911 kvadratmeter. Prosjektet har hovedvekt på 1-roms, men også 2- og 3-roms leiligheter. Byggetid, fra høsten 2022, er om lag 2 år og salgspris 195 millioner. Våre partnere på prosjektet er OEE Holding, Åge Eriksen Holding og Erik Hagen Holding.

På Sverresborg ligger Wullumsgården med 160 sine mål. Området er i dag innenfor marka-grensen, og krever omregulering. Wullumsgården har en fantastisk beliggenhet og ønskes på sikt benyttet til bolig, i kombinasjon med offentlig tjenester knyttet til blant annet helse, omsorg og skole.

Realisert

Lilleby Triangel

I regi av Ladejarlen Utvikling har vi utviklet boligprosjektet Lilleby Triangel med omlag 400 leiligheter på Lade i Trondheim. Partnere på Lilleby var AF Gruppen og Stokke Industrier. Prosjektet er nå ferdigstilt med en bygningsmasse på 26 000m2 over 20 dekar tomteområde. 

Lars Hilles gate 29

I Lars Hilles gate 29 i Bergen utviklet vi, i samarbeid med Jan Helge Olsen og hans selskap Harteig, et prosjekt med 33 leiligheter. Prosjektet ble gjennomført som fire etasjer med nybygg på toppen av eksisterende bygningsmasse, og stod ferdig november 2022.

Flere investeringer

Modell Lilleby