Fokus Kapitalforvaltning

I Fokus Kapitalforvaltning er Arild Rødal og Johan Frisvold partnere og medeiere.

Begge har jobbet i finansmarkedet siden 90- tallet og har lang erfaring fra investeringsrådgivning.

Selskapet yter uavhengig investeringsrådgivning for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Dette innebærer at foretaket ikke har noen økonomiske eller juridiske forbindelser av betydning for uavhengig stilling. Fokus Kapitalforvaltning har dermed mulighet å velge fritt for å finne de mest egnede investeringsløsningene for kunden.

Målsetting er å levere en konkurransedyktig, risikojustert avkastning over tid, samt tilby markedsledende oppfølging.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ålesund.

Oversikt over foretakets konsesjoner er tilgjengelig i Konsesjonsregisteret til Finanstilsynet på www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret

Mase Invest benytter Fokus Kapitalforvaltning som forvalter av egen finansportefølje.

www.fokuskapital.no

Flere investeringer