Fokus Kapitalforvaltning

I Fokus Kapitalforvaltning er Johan Frisvold og Arild Rødal partnere og medeiere.

Begge har jobbet i finansmarkedet siden 90-tallet og har lang erfaring fra investeringsrådgivning.

Selskapet yter investeringsrådgivning for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Fokus Kapitalforvaltning er økonomisk eller juridisk uavhengig, og velger fritt de mest egnede investeringsløsningene for kunden.

Målsetting er å levere en konkurransedyktig, risikojustert avkastning over tid, samt tilby markedsledende oppfølging.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ålesund.

Oversikt over foretakets konsesjoner er tilgjengelig i Konsesjonsregisteret til Finanstilsynet på Virksomhetsregisteret

Mase Invest benytter Fokus Kapitalforvaltning som forvalter av egen finansportefølje.

Fokus Kapitalforvaltning

Flere investeringer