Bølgen Invest

Mase Invest er en av de største aksjonærene i Bølgen Invest. Selskapet forvaltes av Norcorp ved Reidar Bjerkestrand og Sindre Stavnesli og investerer i ulike selskaper med utviklingspotensiale. Bølgen Invest søker å være en aktiv investor som ofte bidrar til videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom blant annet aktivt styrearbeid.  

Stine Olsen er styremedlem i Bølgen Invest. Kontakt

Flere investeringer