Bølgen Invest

Mase Invest er en av de største aksjonærene i Bølgen Invest. Daglig leder Christian Wiik Molund og styret investerer i ulike selskaper med utviklingspotensiale. Bølgen Invest går inn som aktiv eier, og bidrar til videreutvikling av eksisterende kompetanse gjennom blant annet styrearbeid.  

Stine Olsen er styremedlem i Bølgen Invest. Kontakt

 

 

Flere investeringer