Snotra Invest

Snotra Invest er eid på 50/50 basis sammen med Erik Ohr Eiendom. Selskapet har et bredt investeringsmandat og forvaltes av Stine Olsen og Cecilie Ohr i fellesskap. Snotra Invest er blant annet aksjonær i Advanzia Bank, som er en Luxembourg-basert bank med fokus på forbrukermarkedet. 

Flere investeringer